Përfundon pjesa e rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën 5 në f.Studeniçan

Pjesa e rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën 5 në f. Studeniçan, mbetet në të kaluarën, dhe ky problem i tyre i kahmotshëm është zgjidhur.
Gjatësia e rrjetit të kanalizimit është 620m.
Ne nuk ndalemi këtu, investimet në përmirësimin e insfrastrukturës rrugore vazhdojnë edhe më tutje, në cdo rrugë, dhe çdo lagje të Komunës tonë.