Komuna e Studeniçanit e miratoi llogarinë përfundimtare

Komuna e Studeniçanit e miratoi llogarinë përfundimtare për vitin 2020 .
Këshilli i Komunës së Studeniçanit në seancën e mbajtur, me 11/03/2021, njëzëri miratoi llogarinë përfundimtare për realizimin e buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2020.