Përfundon rikonstruimi i rrugës që lidh f.Vrtekic dhe f.Pagarushë

Ka përfunduar bekatonizimi i rrugës lokale që lidhë f. Pagarush dhe f. Vrtekic, kjo rrugë përbënte gjatësi prej 0,65m, me këtë u përfundua edhe një projekt mjaftë i rëndësishëm për banorët e këtyre dy fshatrave, çdo ditë e më shumë po krijojmë kushte më të volitshme për qytetarët e komunës së Studeniçanit.