Realizohet mledhja e 29-të e rregullt e këshillit të Komunës së Studeniçanit

Mbledhja u mbajt ditën e martë me datë 22.06.2021 me fillim nga ora 12:00 në sallën e komunës së Studeniçanit dhe u sollën këto vendime.
1.  Vendim për ndryshim dhe plotësim të buxhetit  të Komunës së Studeniçanit për vitin 2021.
2.  Vendim për miratimin e programës për planin urbanistik të Komunës së Studeniçanit për vitin 2021.
3.  Vendim për miratimin e strategjisë për zhvillimin e turizmit në Komunën e Studeniçanit për vitin 2020-2024.