Vendim për zgjedje të kandidatit për avancim

Në vazhdim keni të bashkangjintur dosjen në verzionin PDF
Vendim-p__r-zgjedhje-t__-kandidatit-p__r-avancim

Lë përgjigjejen

Ju lutem shenoni komentin
Ju lutem shkruani emrin këtu