Komuna e Studeniçanit e solli buxhetin per vitin 2018 (FOTO-LAJM)

Keshilli i Komunës së Studeniçanit sot në mbledhjen e rregullt të saj pas një debate konstruktiv e solli buxhetin për vitin 2018.
Buxheti parashef vazhdimin e projekteve prioritare që sigurojnë jetë më të mirë për qytetarët e Komunës së Studeniçanit.
Për buxhetin votuan shumica e këshilltarëve dhe atë: 12 për dhe
2 këshilltarët e Besës kundër.

Komuna e Studeniçanit
Shërbimi për informim