Komuna e Studeniçanit edhe një kamion të ri për transportimin e mbeturinave.

Ndërrmarja Komunale Publike Studeniçani do të ofroj shërbim edhe më cilësor për qytetarët.
Komuna jonë kamionin e ka siguruar si donacion nga Komuna Alltinova dhe Unioni Botërorë i Komunave Turke.
Në emrin tim dhe në emër të gjithë qytetarëve të Komunës së Studeniçanit e Falënderoj kryetarin e Komunës Alltinova Dr. Metin Oral dhe Sekretarin gjeneral të Unionit Botërorë të Komunave Turke z.ri Fahri Solak.
Falemnderit vëllezër, Ju jemi mirënjohës.