U kry edhe një projekt i rëndësishëm për rininë dhe nxënësit e fshatit Koliçan i epërm. Fusha e sportit me kushte më të mira-me rrethojë kualitative.

U kry edhe një projekt i rëndësishëm për rininë dhe nxënësit e fshatit Koliçan i epërm. Fusha e sportit me kushte më të mira-me rrethojë kualitative.
Sot kisha nderin dhe knaqësinë që me bashkëpuntorët e mi ishim për namazin e xhumasë dhe bashkë me qytetarët e lëshuam në përdorim fushën e sportit.
Do të vazhdojmë që të krijojmë kushte edhe më të mira për qytetarët e Komunës së Studeniçanit.