Komuna e Studeniçanit dhe RTM-Radio Shkupi programi në gjuhën shqipe, falë angazhimit të Redaktorit përgjegjës Haki Mustafa kanë pasur bashkëpunim shumëvjeçar

Komuna e Studeniçanit dhe RTM-Radio Shkupi programi në gjuhën shqipe, falë angazhimit të Redaktorit përgjegjës Haki Mustafa kanë pasur bashkëpunim shumëvjeçar.
Kisha nderin dhe knaqësinë që sot të pranoj mirënjohjen për bashkëpunimin. Në emër të administratës së komunës dhe qytetarëve e falënderoj përzemërsishtë.
Biseduam për projekte konkrete që së bashku do ti realizojmë në të ardhmen.