Komuna e Studeniçanit është në anën e qytetarëve të saj.

Sot para qytetarëve që protestojnë për gjendjen e keqe të rrugës që lidhë vendbanimet Koliçan i poshtëm deri në Alldincë, ju dhashë sqarime se ne punën tonë e bëjmë me përgjegjësinë më të madhe.
Ne e kemi pregaditur projektin dhe tërë dokumentacionin e duhur dhe se vite me radhe kemi aplikuar në Njësinë për realizim të prijekteve/Projekti për konkurencë lokale dhe regjionale dhe pa kurfarë arsye ne refuzohemi.
Kemi kërkuar edhe në fonde tjera ndërkombëtare dhe kemi shpresë se do të hasim në mirëkuptim.
Ne si komunë rurale jemi të kufizuar me mjete që me buxherin tonë ta ndërtojmë këtë rrugë, do të kërkojmë që Qeveria e RM të gjenë mundësinë dhe do të na del në ndihmë.