🔴 Në Koliçan të poshtëm po punojmë në ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit nga burimi deri te rezervuari i ujit në gjatësi prej 3 km.

Në Koliçan të poshtëm po punojmë në ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit nga burimi deri te rezervuari i ujit në gjatësi prej 3 km.
⚫️ Vo Dolno Koliçani rabotime na izgradba na nov cevkovod od izvorite do rezervarot na dolzina okolu 3 km.