Me datë 04.09.2018 përfunduan punimet ndërtimore për rregullimin e oborrit të Shkollës Fillore ”Naim Frashëri” në Maranë.

Me datë 04.09.2018 përfunduan punimet ndërtimore për rregullimin e oborrit të Shkollës Fillore ”Naim Frashëri” në Maranë.
Komuna e Studeniçanit në vazhdimësi bënë përpjekje që të sigurojë kushte më të mira për nxënësit tanë.

На ден 04.09.2018 година завршија градежните работи за уредување на дворот на Основното Училиште Наим Фрашери во Морани.
Општина Студеничани во континуитет прави напори за да обезбеди подобри услови за нашите ученици.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit.
Служба за информирање на општина Студеничани.