Ekspozohen ushqimet tradicionale në Batincë (FOTO)

Në Sh. F. Alija Avdoviq – Batincë, nxënësit e kësaj shkolle bëjnë prezentimin dhe shitjen e ushqimeve tradicionale.

Mjetet e tubuara nxënësit do t’i përdorin për zbukurimin e klasave të tyre.

Gjest për t’u përshëndetur dhe mbështetur.

Komuna e Studeniçanit gjithmonë do ti përkrahë këto iniciativa.

***

Учениците на О. У. Алија Авдовиќ – Батомци, прават презентација и продажба на традиционална храна.

Собраните средства учениците ќе ги искористат за разубавување на нивните училници.

Гест за поздрав и поддршка.

Општина Студеничани секогаш ќе ги поддржува ваквите инициативи.

Shërbimi për informim
Служба за информирање