Kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiki mori pjesë në shpalljen e TOP 100 kompanive më të suksesshme

Me ftesë të OEMVP sot me 13/12/2018, kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki mori pjesë në shpalljen e TOP 100 kompanive më të suksesshme në manifestimin tradicional TOP 100 organizuar nga Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.

***

Со покана од СКСЗМ денес на 13/12/2018, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садики учествуваше во објавата на ТОП 100 нај успешните компании во традиционалната манифестација ТОП 100 организирано од Стопанска комора на северо западна Македонија.

Shërbimi për informim
Служба за информирање