INFORMIM – ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ju informojmë se shalteri tatimor lëvizës i Drejtorisë për të ardhura publike, me datë 24.12.2018 (e Hënë) me fillim prej ora 10:00 do të qëndrojë para objektit të Komunës së Studeniçanit.
Të gjithë qytetarët që nuk e kan kryer obligimin ligjorë, e kanë mundësinë ta bëjnë atë këtu pa pasur nevojë të shkojn deri ne zyret e drejtorisë.

***

Ве известуваме дека мобилниот даночен шалтер на Управата за јавни приходи, на 24.12.2018 година (понеделник) со почеток од 10:00 часот, ќе се задржи пред зградата на општина Студеничани.
Сите граѓани кои досега не ја извршиле својата обврска, ја имаат можноста тоа да го направат тука без да има потреба да одат до канцелариите на управата.

Shërbimi për informim
Служба за информирање