Kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiki uron 21 dhjetorin ditën e arsimit në gjuhën turke.

Me rastin e 21 dhjetorit, dita e arsimit në gjuhën turke, Komuna e Studeniçanit uron të gjithë pjestarët e komunitetit turk për këtë festë.
Komuna e Studeniçanit është shembull më i mirë i funkcionimit të arsimit multietnik, do të vazhdojmë ta avancojmë edhe më shumë këtë të drejtë elementare të qytetarëve.

***

По повод 21 декември, денот на образованието на турски јазик општина Студеничани на сите припадници на турската заедница им го честита овој празник.
Општина Студеничани претставува најдобар пример на функционирањето на мултиетничко образование, ќе продолжиме уште повеќе да го авансираме ова елементарно право на граѓаните.

Studeniçan / Студеничани, 21/12/2018

Me respekt / Студеничани

Azem Sadiki
Kryetar / Градоначалник