INFORMIM – ИЗВЕСТУВАЊЕ

Komuna e Studeniçanit informon të gjithë qytetarët se afati i fundit, për parashtrim të kërkesave për LEGALIZIM të objekteve të ndërtuara pa leje dhe kompletimi i kërkesave me elaborat gjeodezik, është 31 dhjetor 2018.

Me këtë rast bëjmë APEL, të gjithë atyre që kanë të ndërtuar objekte pa leje (deri më 31 mars 2011) të parashtrojnë kërkesa deri te Komuna e Studeniçanit dhe të kompletojnë të njëjtat.

***

Општина Студеничани ги известува сите граѓани дека последниот рок, за поднесување на барање за ЛЕГАЛИЗАЦИЈА на бесправно изградени објекти како и комолетирање на барањата со геодетски елаборат, е 31 декември 2018 година.

Во оваа прилика АПЕЛИРАМЕ до сите оние кои имаат изградено бесправни објекти (до 31 март 2011) да поднесат барање до општина Студеничани како и да ги комплетираат истите.

05/12/2018

Shërbimi për informim
Служба за информирање