Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki priti në takim kryetarin dhe përfaqësues të shoqatës se Goranëve në Republikën e Maqedonisë

Sot 05/12/2018, kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki priti në takim kryetarin dhe përfaqësues të shoqatës se Goranëve në Republikën e Maqedonisë.

Temë e bisedës ishin aktivitet e shoqatës dhe mundësitë për bashkpunim.

***

Денес 05/12/2018, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садики ги пречека на средба претседателот и претставници ма Здружението на Гораните во Република Македонија.

Тема на разговор беа активностите на здружението и можностите за соработка.

Shërbimi për informim
Служба за информирање