Mbledhja e rradhës e rregullt e Këshillit të Komunës së Studeniçanit ku në mes tjerash u miratua edhe rebalanci i buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2018

U realizua mbledhja e rradhës e rregullt e Këshillit të Komunës së Studeniçanit ku në mes tjerash u miratua edhe rebalanci i buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2018.

Денеска петок (09.11.2018) се реализираше следната редовна седница на Советот на општина Студеничани каде меѓу другите се усвои и ребалансот на буџетот на општина Студеничани за 2018 година.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit.
Служба за информирање на општина Студеничани.