Punimet ndërtimore, për rikunstruimin e rrugës 2 në Maranë, vazhdojnë me intenzitet të plotë.

Punimet ndërtimore, për rikunstruimin e rrugës 2 në Maranë, vazhdojnë me intenzitet të plotë.

***

Продолжуваат со полн интензитет, градежните работи за реконструкција на улица 2 во Морани.

Shërbimi për informim
Служба за информирање