INFORMIM – ИЗВЕСТУВАЊЕ

INFORMIM – ИЗВЕСТУВАЊЕ

Të nderuar bujq,

Ju informojmë se Agjencioni për nxitje të zhvillimit nl bujqësi – Shkup, me datë 01.02.2019 (e Premte) me fillim prej ora 13:30 në hapësirat e Komunës së Studeniçanit do të realizoj takim informativ me bujqit.

***

Почитувани земјоделци,

Ве информираме дека Агенцијата за поттикнување на развоја на земјоделството – АПРЗ РЕ Скопје во соработка со Скопски Легури ке одржи трибина на ден 01.02.2019 г ( Петок ) со почеток 13.30ч во просториите на општинa Студеничани. На трибината ке се говори за следните следни теми:

1. Производот – ТЕРАГРАМИН како подобрувач на почва – Скопски Легури
2. ИПАРД 2 програма и нејзините критериуми – АПРЗ