Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e një rrugice në rrugën 7 në fshatin Batincë.

Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e një rrugice në rrugën 7 në fshatin Batincë.

Rrugica në fjalë do të shtrohet me kubëza bekatoni.

***

Почнуваат градежните работи за изградба на една уличка во улица 7 во село Батинци.

Оваа уличка ќе биде изградена со поставување на бехатон плочки.

Shërbimi për informim
Служба за информирање