I N F O R M I M

I N F O R M I M

Të nderuar banorë të fshatit Studeniçan, Ju informojmë se për shkak të punimeve ndërtimore për rregullimin e sheshit në Studeniçan, Komuna e Studeniçanit në bashkpunim me NP Ujësjellësi dhe kanalizimet Shkup, ka vendosur që të bëj ndrimin e gypave të vjetër të azbestit të cilët janë të dëmshëm për shëndetin e qytetarëve duke i zëvendësuar ata me gypa të ri të cilët i plotësojnë të gjitha standardet.

Me këtë rast i informojmë banorët e rrugëve: rruga 1 nga hyrja e fshatit deri në qendër, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe një pjesë nga rruga 10 nuk do të mund të furnizohen me uj të pijshëm deri ditën e nesërme (e shtunë).
I lusim banorët të kenë mirëkuptim!

——-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit