Komuna e Studeniçanit dhe Komuna e Rahovecit (Kosovë) bashkpunojnë për aplikim të përbashkët në programin për bashkpunim ndërkufitar

Sot, 27/03/2019, një delegacion i Komunës së Studeniçanit në përbërje të vet kryetarit z. Azem Sadiku, kryetarit të Këshillit z. Regaip Mustafa dhe sekretari i Komunës z. Burhanedin Nuhiju, qëndroi në vizitë një ditore në Republikën e Kosovës, ku u pritën nga nën kryetari i Komunës së Rahovecit z. Fatmir Iska dhe bashkpuntorë tjerë nga Komuna e Rahovecit.
Në këtë takim u vendosën kontaktet e para dhe u vendos që dy komunat të nënshkruajnë marrëveshje bashkpunimi për aplikim të përbashkët në thirjen e Bashkimit Europian – programi për bashkpunim ndërkufitar: Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Kosovës.

***
Општина Студеничани и општина Раховец (Косово) соработка за заедничко аплицирање во програмата за преку гранична соработка

Денес, 27/03/2019, делегација на општина Студеничани во состав на градоначалникот г. Азем Садику, претседателот на Советот г. Регаип Мустафа и секретарот на општината г. Бурханедин Нухију, реализира еднодневна посета во Република Косово, каде беше пречекана од заменик градоначалникот на општина Раховец г. Фатмир Иска како и други соработници од општина Раховец.
Во оваа средба се остварија првите контакти и се одлучи двете општини да потпишат договор за соработка за заедничко аплицирање во повикот на Европската Унија – програмата за прекугранична соработка: Република Северна Македонија – Република Косово.

——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани