Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku takim pune me zv.drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdulselam Selami.

Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takim pune me zv.drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdulselam Selami.
Temë e bisedës ishte procesi i evaluimit të projekteve të Komunës së Studeniçanit në masat 321, 322 dhe 323 në thirjen e publikuar nga Agjensioni gjatë viti 2018.

***

Денес, 12/03/2019, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику оствари средба со заменик директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г. Абдулселам Селами.
Тема на разговор беше процесот на евалуација на проектите на општина Студеничани во мерките 321, 322 и 323 по објавениот повик на Агенцијата во текот на 2018 година.

——-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани