Komuna e Studeniçanit do t’i realizon tre projekte me mjete të siguruara nga Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural

Sot, me datë 30/04/2019, kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiku i shoqëruar nga sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju, realizuan takim pune me Drejtorin e Agjensionit për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Nikola Babovski dhe zv.Drejtori z. Abdylselam Selami.
Në takim u diskutua për projektet me të cilat Komuna e Studeniçanit ka aplikuar në thirjen e shpallur gjatë vitit 2018 për çka u morrë garancë për mbështetjen e këtyre projekteve:
1. Ndërtim i rrugës që lidhë vendbanimet Studeniçanid me Maranën (rruga e kërpaçit);
2. Dy rrugica me nga 500m gjatësi në Studeniçan dhe
3. Rikunstruim i një pjese të rrugës për në malin Kitkë, më konkretisht nga Koliçani i Epërm deri në afërsi të fshatit Uji i Kuq.

***

Денес, 30/04/2019 година, градоначалникот на општина Студеничани г.Азем Садику придружуван од секетарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију, остварија работен состанок со Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г. Никола Бабовски и заменик директорот г.Абдулселам Селами.
На состанокот се дискутира за проектите со кои општина Студеничани аплицираше во објавениот повик во текот на 2018 година, за што добивме гаранции за поддршка на следниве проекти:
1. Изградба на патот кој ги поврзува населените места Студеничани и Морани;
2. Изградба на две улици со должина од по 500м во Студеничани и
3. Реконструкција на еден дел од патот за планина Китка, по конкретно од Горно Количани до близина на село Црвена Вода.

—–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани