Sekretari i Komunës së Studeniçanit pjesëmarrës në Asamblenë e TDBB-së

Sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju dhe udhëheqësi i njësisë për çështje financiare z. Nuri Sadiki marin pjesë në Asamblenë e përgjithshme të Unionit Botëror të Komunave Turke (TDBB) që po mbahet nga data 01-03 maj në Stamboll, Turqi.
Në Asamblenë e 5-të me radhë ku u zgjodhën organet e unionit për mandatin e ardhshëm, morën pjesë kryetar dhe përfaqësues komunash nga rreth 20 shtete të ndryshme, deputet, ministra, zv. Kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) z. Numan Kurtulmush, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Turqi, etj.
Gjatë punimeve të asamblesë u realizuan një sërë takimesh.

***

Секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију и раководителот на одделението за финансиски прашања г. Нури Садики учествуваат на Генералното собрание на Светскиот Сојуз на Турските Општини (TDBB) која се одржува од 01-03 мај во Истанбул, Турција.
На 5-то собрание по ред каде беа избрани органите на сојузот, учествуваат градоначалници и претставници на општини од повеќе од 20 различни држави, пратеници, министри, заменик претседателот на Партијата за Правда и Развој г. Нуман Куртулмуш, амбасадорот на Северна Македонија во Турција и др.
Во оваа прилика реализирани се неколку средби.

—–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани