Mbahet turne në futboll të vogël në Studeniçan

Më 07/06/2019 te salla e re sportive në Studeniçan nën organizim të Komunës së Studeniçanit u mbajt turne në futboll të vogël me nxënës të shkollave fillore pranë Komunës së Studeniçanit.
Për fituesit e 3 vendeve të para Komuna e Studeniçanit mes tjerash ndau edhe shpërblime në të holla.
Fituesit e turneut:
Fitues i vendit të parë: SH.F.K.”Naim Frasheri” Studeniçan;
Fitues i vendit të dytë: SH.F.K.”Alija Avdoviq” Batincë;
Fitues i vendit të tretë: SH.F.K.”Mustafa Kemal Ataturk” Koliçan i Poshtëm.

***

На ден 07/06/2019 во новата спортска сала во Студеничани во организација на општина Студеничани се оддржа турнир во мал фудбал со ученици од основните училишта при општина Студеничани.
За победниците на трите први места општина Студеничани меѓу другите додели и парични награди.
Добитници на турнирот:
Добитници на првото место: О.О.У. “Наим Фрашери” Студеничани;
Добитници на второто место: О.О.У. “Алија Авдовиќ” Батинци;
Добитници на третото место: О.О.У. “Мустафа Кемал Ататурк” Долно Количани.

———–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани