Këshilli i Komunës së Studeniçanit realizoi mbledhje të jashtzakonshme/komemorative me rastin e vdekjes së anëtarit të Këshillit të Komunës së Studeniçanit z. Suad Arifoviq.

Sot, 07/06/2019 me fillim prej ora 11:30, Këshilli i Komunës së Studeniçanit realizoi mbledhje të jashtzakonshme/komemorative me rastin e vdekjes së anëtarit të Këshillit të Komunës së Studeniçanit z. Suad Arifoviq.
Me propozim të kryetarit të Komunës së Studeniçanit, Këshilli i i Komunës së Studeniçani solli Vendim që të i ndihmohet financiarisht me një ndihmë në të holla familjes së të ndjerit Suat Arifoviq.

***

Денес, 07/06/2019 со почеток од 11:30 часот, Советот на општина Студеничани во чест на починатиот член на Советот на општина Студеничани г.Суад Арифовиќ одржа вонредна/комеморативна седница.
Со предлог на градоначалникот на општина Студеничани, Советот на општина Студеничани донесе Одлука за да се помогне финансиски на семејството на Суад со едноктратна парична помош.

——-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани