Komuna e Studeniçanit fiton 3/3 projekte nga Agjencioni për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural

Sot, me datë 11/07/2019, kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiku edhe zyrtarisht pranoi Vendimet për mbështetje financiare për realizim të 3 projekteve në Komunën e Studeniçanit.
Vendimet i ndau zv. Drejtori i Agjensionit për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. Abdylselam Selami.
Me këtë mbështetje financiare Komuna e Studeniçanit do të realizon këto projekte:
1. Ndërtim i rrugës që lidhë vendbanimet Studeniçan me Maranën (rruga e kërpaçit);
2. Dy rrugica me nga 500m gjatësi në Studeniçan dhe
3. Rikunstruim i një pjese të rrugës për në malin Kitkë, më konkretisht nga Koliçani i Epërm deri te varrezat e fshatit Uji i Kuq.

Me këtë rast falenderojmë angazhimin e zv.Drejtorit z.Abdylselam Selami.

***

Денес, 11/07/2019 година, градоначалникот на општина Студеничани г.Азем Садику и официјално ги прими Решенијата за финансиска поддршка за реализација на 3 проекти во општина Студеничани.
Решенијата ги додели заменик Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г.Абдулселам Селами.
Со оваа поддршка општина Студеничани ќе ги реализира следните проекти:
1. Изградба на патот кој ги поврзува населените места Студеничани и Морани;
2. Изградба на две улици со должина од по 500м во Студеничани и
3. Реконструкција на еден дел од патот за планина Китка, по конкретно од Горно Количани до гробиштата на село Црвена Вода.

Во оваа прилика се заблагодаруваме на заменик директорот г.Абдулселам Селами за неговиот ангажман.

—–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани