I N F O R M I M – И З В Е С Т У В А Њ Е

Informohen banorët e Komunës së Studeniçanit dhe më gjërë, se ndalohet reptësisht shitja e kurbanëve në qendër të fshatit Studeniçan.

Komuna e Studeniçanit për këtë vitë ka caktuar që shitja e kurbanëve të bëhet në parcelën e z. Orhan Shabani e cila gjendet në rrugën regjonale, përballë Auto larjes “Kalis”.

Me shpresë se do të hasim në mirëkuptim!

***
Се известуваат сите жители на општина Студеничани и пошироко, дека строго забрането е продавање на курбани во центарот на село Студеничани.
Општина Студеничани за оваа година одреди продавањенот на курбаните да може да се направи во парцелата на г. Орхан Шабани која се наоѓа на регионалниот пат, спроти авто перална “Калис”.

Со надеж дека ќе наидеме на разбирање!
——-
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани