Asfaltohet rruga nr. 10 në Studeniçan

🚧Asfaltohet rruga nr. 10 në Studeniçan me gjatësi prej 581m dhe gjerësi 3.5m si dhe nga 1m bankina nga të dy anët e rrugës.

Mjetet financiare janë siguruar nga Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural dhe buxheti i Komunës së Studeniçanit.

***

🚧Се асфалтира улица бр. 10 во Студеничани. Улицата е со должина од 581м и ширина 3.5м и по 1м банкини од двете страни.

Финансиските средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и буџетот на општина Студеничани .
______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани