Azem Sadiku viziton Komunën Altinova-Turqi

Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë, realizoi takim pune me kryetarin e Komunës Altinova d-r.Metin Oral.
Vlen të theksohet se Komuna e Studeniçanit dhe Komuna Altinova, kanë bashkpunim në nivel vëllezërimi.

***
Градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику кој се наоѓа во службена посета во Република Турција, оствари средба со градоначлникот на општина Алтинова Д-р. Метин Орал.
Општина Студеничани и општина Алтинова имаат соработка на ниво на збратимување.
——
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани