Asfaltohet rruga nr. 10 në Studeniçan

Asfaltohet rruga nr. 10 në Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe gjerësi 4m si dhe nga 1m bankina nga të dy anët e rrugës.

***

Се асфалтира улица бр. 10 во Студеничани. Улицата е со должина од 500м и ширина 4м и по 1м банкини од двете страни.
______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани