Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe 581m.

Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe 581m.
Vlera e projektit është 7,173,841.00 denarë me tvsh të përfshirë, ndërsa mjetet janë siguruar nga Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe bashkëfinancim nga Komuna e Studeniçanit.
Realizues i punimeve është kompania VATO DOO Studeniçan.
Afati i realizmit të punimeve 8 muaj.

***
Почнуваат градежните работи за изградба на две локални улици во с.Студеничани со должина од 500м и 581м.
Вредноста на проектот е 7,173,841.00 денари со ДДВ, додека средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и кофинансирање од општина Студеничани.
Изведувач на работите е компанијата ВАТО ДОО Студеничани.
Рокот за реализација на работите е 8 месеци.
——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани