Këshilli i Komunës së Studeniçanit e miratoi llogarin përfundimtare për vitin 2022

Llogaria përfundimtare për realizimin e Buxhetit të Komunës së Studeniçanit për vitin 2022, është aprovuar nga Këshilli i Komunës së në seancen e 17-të të rregullt më 28.02.2023 i cili përfshinte një vlerë prej 232 638 832,00 denarësh edhe për skaj të situatës ekonomike që mbizotroi në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2022 dhe rethanave tjera si kriza ekonomike edhe socio-politike, realizimi i të hyrave të planifikuara të buxhetit nuk shkoi ashtu siç ishte planifikuar, Por gjithsesi Komuna e Studeniçanit është ndër komunat e vetme sëbashku me mjetet e planifikuara nga nivelet qeveritare dhe fondet e ndryshme si bllok dotacionet e ka realizuar buxhetin 96% që kap shifrën 226,638,832,00 denarë.