Ambasadori i Hungarisë në RM, ekselenca e tij Laszlo Dux vizitoi Komunën e Studeniçanit.

(19.09.2018) – Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki sot priti në takim ambasadorin e Hungarisë në RM, ekselenca e tij Laszlo Dux.
Temë e bisedës në takim ishte bashkpunimi i Komunës së Studeniçanit me disa komuna të Hungarisë, mundësitë e përfitmit nga përvoja e komunave në Hungari si dhe bashk realizim i projekteve me fonde të BE-së.
Gjithashtu u bisedua edhe për referendumin e 30 shtatorit dhe rëndësinë që bartë Vendimi që do të del nga po ky referendum.

Амбасадорот на Хунгарија во РМ, неговата екселенција Laszlo Dux ја посети општина Студеничани

(19.09.2018) – Градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садики денеска го пречека амбасадорот на Хунгарија во РМ, неговата екселенција Laszlo Dux.
Тема на разговорот беше соработката на општина Студеничани со неколку општини од Хунгарија, можностите за придобивка од општините во Хунгарија како и соработка во реализација на проекти со фондови од ЕУ.
Исто така тема на разговор беше и престојниот референдум од 30 септември и важноста која ја носи Одлуката која ќе излезе од истиот референдум.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани