Komuna e Studeniçanit fiton grant me vlerë prej 26.000 euro nga UNDP

Komuna e Studeniçanit njëra prej 3 komunave në regjionin e Shkupit që fitojn grant në vlerë prej 26.000 euro në kuadër të projektit “avancim i qeverisjes lokale” që implementohet nga UNDP.

Општина Студеничани една од трите општини од Скопсиот регион добитници на грант во износ од 26.000 евра во рамките на проектот “унапредување на општинското владеење” кој се имплементира од страна на УНДП.