Kryetari i Komunës së Studeniçanit Azem Sadiki uron të gjithë besimtarët mysliman Vitin e Ri Islam Hixhri 1440

URIM – ЧЕСТИТКА

Me rastin e fillimit të Vitit të Ri Islam Hixhri 1440, Komuna e Studeniçanit uron të gjithë besimtarët mysliman për fillimin e këtij viti.
Qoftë ky Vit i Ri Hixhri, vit i mirëkuptimit, dashurisë dhe harmonisë, solidaritetit, bashkimit dhe punës.
——–
По повод почетокот на новата Исламска Хиџретска година 1440, општина Студеничани им ја честита новата Хиџретска година на сите припадници на Исламска вероисповест.

Нека оваа нова Хиџретска година биде година на разбирањето, лубовта и хармонијата, солидарноста, заедништвото и работата.

Studeniçan/Студеничани, 10.09.2018

Komuna e Studeniçanit/Општина Студеничани
Azem Sadiki – kryetar/градоначалник