Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku mirëpriti në takim zv.Drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. AbdulSelam Selami

(18.10.2018) – Sot kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku mirëpriti në takim zv.Drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. AbdulSelam Selami. Në takim u bisedua për bashkpunimin ndërmjet dy institucioneve dhe mundësitë që i ofron Agjensioni më konkretisht IPARD fondet e Bashkimit Europian.
Të dy bashkbiseduesit u ndanë nga takimi me shpresë për bashkpunim edhe më të për afërt në të ardhmen.

(18.10.2018) – Денеска, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику го пречека на состанок заменик Директорот на Агенцијата за Финансиска Подршка во Земјоделството и Руралниот Развој г. АбдулСелам Селами. Во состанокот се разговараше за соработката помеѓу двете институции како и можностите кои ги нуди Агенцијата по конкретно ИПАРД фондовите на Европската Унија.
И двајцата соговорници излегоа од состанокот со надеж за уште по блиска соработка во иднина.

Shërbimi për informim pranë Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани