Delegacion nga Stambolli viziton Komunën e Studeniçanit

Sot 13/12/2018 një delegacion nga Komuna Uskudar, Stambolll kryesuar nga drejtori i shkollës fillore Ixhadije (Icadiye) z. Mustafa Kir qëndruan në vizitë një ditore në Komunën e Studeniçanit ku u pritën nga sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju, drejtori i NPK Studeniçani z. Erduan Saliju dhe drejtori i SH.F. Mustafa Kemal Ataturk – Koliçan i poshtëm z. Sabri Imer.

Delegacioni në fjalë pas takimit në Komunën e Studeniçanit u drejtuan për në fshatin Koliçan i poshtëm për ku sollën edhe një donacion për nxënësit e shkollës në fjalë.

Vlen të përmendet se shkolla fillore Ixhadije nga Uskudari dhe SH.F. Mustafa Kemal Ataturk – Koliçan i poshtëm kanë bashkpunim në nivel vëllezërimi.

***

Делегација од Истанбул во посета на општина Студеничани

Денес 13/12/2018 делегација од општина Ускудар, Истанбул предводена од директорот на основното училиште Иџадије (Icadiye) г. Мустафа Кир беа во еднодневна посета во општина Студеничани, каде беа пречекани од секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију, директорот на ЈКП Студеничани г. Ердуан Салију и дриекторот на О.У. Мустафа Кемал Ататурк – Долно Количани г. Сабри Имер.

Делегацијата по состанокот во општина Студеничани заминаа за село Долно Количани за каде и донесоа донација за учениците на ова училиште.

Вреди да се спомне дека основното училиште Иџадије од Ускудар и О.У. Мустафа Кемал Ататурк – Долно Количани имаат соработка на ниво на збратимување.

Shërbimi për informim
Служба за информирање