Kryetari z.Azem Sadiku, në cilësinë e të ftuarit special të ambasadorit të Hungarisë në Shkup ekselenca e tij Dux László István

Me datë 14/03/2019, kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku, në cilësinë e të ftuarit special të ambasadorit të Hungarisë në Shkup ekselenca e tij Dux László István, mori pjesë në drekë tradicionale hungareze shtruar nga ekselenca e tij me rastin e festës kombëtare hungareze.
Me këtë rast me ambasadorin dhe atasheun për tregti u shqyrtuan mundësitë për investime dhe realizim të ndonjë projekti në Komunën e Studeniçanit.

***

На ден 14/03/2019, градоначалникот на општина Студениќани г. Азем Садику, во својство на специјален гостин на амбасадорот на Унгарија во Скопје неговата екселенција Dux László István, учествуваше на традиционален унгарски ручек по повод унгарскиот национален празник.
Во оваа прилика со амбасадорот и трговскиот аташе се дискутираше за можностите за инвестиции и реализирање на проекти во општина Студеничани.

——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани