Shpërndahen çanta me rastin e fillimit të vitit shkollor

Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, Sektori i arsimit në kuadër të Komunës së Studeniçanit dhe Organizata Humanitare “Kalliri i Mirësisë” dhuruan sot gjithsej 100 çanta shkollore të mbushura me mjete mësimore për nxënësit e shkollave fillore “Naim Frashëri” dhe “Alija Avdoviq”.
*
По повод почетокот на новата учебна година, Секторот за образование во рамките на Општина Студеничани и Хуманитарната Организација “Kalliri i Mirësisë” подарија денес вкупно 100 училишни ташни со наставен материјал за учениците на основните училишта “Наим Фрашери” и “Алија Авдовиќ”.
——–