Vendosen shtylla hekuri me ndriçues elektrik në oborrin e shkollës fillore komunale “Naim Frashëri” f. Studeniçan.

Vendosen shtylla hekuri me ndriçues elektrik në oborrin e shkollës fillore komunale “Naim Frashëri” f. Studeniçan.
Me këtë krijohen kushte më të mira dhe siguri më të lartë për nxënësit e ndrimit të dytë të cilëve orari i mësimit ju perfundon orëve të mbrëmjes.

***

Се поставуваат железни столбови со електрични светилки во дворот на општинското основно училиште “Наим Фрашери” с. Студеничани.
Со ова се создаваат подобри услови и поголема сигурност за учениците од втората смена на кои наставата им завршува во вечерните часови.
______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани