Sekretari z. Nuhiju, pjesëmarrës në punëtori të BE-së

Me datë 06/11/2019, sekretari i Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju morri pjesë në punëtori për mbështetjen financiare të cilën e mundëson BE-ja🇪🇺, organizuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian.
Në punëtori z. Nikola Bertolini, shefi i sektorit për bashkëpunim, prezantoi mundësitë e financimit të cilat i ofron BE dhe mënyrat si mund të përdoren ato.

***
На ден 06/11/2019 година, секретарот на општина Студеничани Г-дин Бурханедин Нухију учествува на работилница за финансиската поддршка која ЕУ🇪🇺 ја овозможува, организирано од страна на Делегацијата на Европската Унија.
На работилницата Г-дин Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка, ги претстави можностите за финансирање што ги нуди ЕУ и начините како да се користат.
——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани