Rrugët nr.7 dhe nr.10 në Studeniçan (VIDEO)

Në vazhdim Ju paraqesim një video inçizim, të bërë pas përfundimit të ndërtimit të rugëve 7 dhe 10 në Studeniçan.
Projekti u financua nga Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural.

Lehtësojmë lëvizjen e qytetarëve duke përmirësuar kushtet infrastrukturore!
***
Во продолжение Ви споделуваме едно видео снимка, направено по завршување на изградбата на улиците 7 и 10 во Студеничани.
Проектот е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Го олеснуваме движењето на граѓаните, подобрувајќи ги инфраструктурните услови!
———
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани

https://www.youtube.com/watch?v=he1NpZ0l42A