NJOFTIM

Komuna e Studeniçanit, me qëllim të marrjes së masave adekuate për parandalimin e infektimit me COVID -19 i njohur si “korona virus” porosit të gjithë qytetarët që janë palë në Komunën e Studeniçanit, ta vizitojnë objektin administrativ të Komunës së Studeniçanit vetëm për lëndë që nuk kanë mundësi të prolongohen.

Të gjitha lëndët tjera do të punohen pas marrjes së udhëzimeve nga Qeveria dhe Ministria e shëndetësisë së RMV-së.

Studeniçan, 13/03/2020

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit