Komuna e Studeniçanit me realizim rekord të buxhetit të vitit 2019

Këshilli i Komunës së Studeniçanit në seancën e mbajtur më 11/03/2020 në të cilën mes tjerash miratoi edhe llogarinë përfundimtare të buxhetit për vitin 2019.

Pas miratimit të llogarisë përfundimtare u konstatua se Komuna e Studeniçanit ka pasur një vit të suksesshëm me realizim të buxhetit të vitit 2019 prej 94,4%.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit