Realizohet mbledhja nr.18 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit

Realizohet mbledhja nr.18 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit, në të cilën u sollën këto vendime:

  1. Vendim për verifikim të anëtarit të ri të Këshillit;
  2. Vendim për zgjedhje të kryetarit të ri të Këshilit të Komunës së Studeniçanit;
  3. Vendim për miratimin e llogaris përfundimtare të Komunës së Studeniçanit për vitin 2019-të;
  4. Vendim për miratimin e programës për rregullimin e tokës ndërtimore;
  5. Vendim për ndryshimin e planit për punësim për vitin 2020;
  6. Vendim për lirim nga pagesa e kompenzimit për përcaktimin juridik të 3 objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit