Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku mirëpriti në takim zv.Drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. AbdulSelam Selami

(18.10.2018) – Sot kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku mirëpriti në takim zv.Drejtorin e Agjensionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural z. AbdulSelam Selami. Në takim u bisedua për bashkpunimin ndërmjet dy institucioneve dhe mundësitë që i ofron Agjensioni më konkretisht IPARD fondet e Bashkimit Europian.
Të dy bashkbiseduesit u ndanë nga takimi me shpresë për bashkpunim edhe më të për afërt në të ardhmen.

(18.10.2018) – Денеска, градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику го пречека на состанок заменик Директорот на Агенцијата за Финансиска Подршка во Земјоделството и Руралниот Развој г. АбдулСелам Селами. Во состанокот се разговараше за соработката помеѓу двете институции како и можностите кои ги нуди Агенцијата по конкретно ИПАРД фондовите на Европската Унија.
И двајцата соговорници излегоа од состанокот со надеж за уште по блиска соработка во иднина.

Shërbimi për informim pranë Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани

Lë përgjigjejen

Ju lutem shenoni komentin
Ju lutem shkruani emrin këtu